O terorismu

Kategorie: Hlavní stránka Zveřejněno: pondělí 17. červenec 2017 12:44 Napsal Jana Mašková Vytisknout E-mail

Terorismus trochu jinak

V roce 2017 vznikl jako reakce na negativní vlivy, které se stále častěji hlásí ke slovu, projekt "Praktická filozofie a univerzální řád pro Věk Vodnáře" a já vám v tomto článku prozradím, co mě k tomu vedlo.

Na negativní vlivy reagují lidé různě, lze však říci, že je většinou neřeší, a tak u každého člověka způsobují tyto negativní vlivy tu větší, tu menší problémy - od problémů zdravotních a psychických přes problémy vztahové až po problémy při společenském projevu...

A právě posledně jmenovaný problém přináší v konečném efektu značné problémy představované např. teroristickými útoky, které se stávají již problémem globálním.

Podíváme-li se však na problém terorismu z "vyššího úhlu pohledu", tedy z "nadhledu", pak si uvědomíme, že jde pouze o energii, která však může být projevena i naprosto pozitivním způsobem a záleží pouze na tom, čemu  dá člověk ve svém životě prostor. Výše uvedený projekt tedy vznikl jako reakce na tento stav a jako pokus představit novou filozofii, kterou je možné prakticky začlenit do života jakéhokoli člověka, a nový řád, který bude platný v současnosti i v budoucnosti.

Chceme-li řešit terorismus, je třeba si uvědomit, jaká je jeho prapříčina, co stálo na samotném počátku vzniku terorismu, z čeho terorismus pramení. Podíváme-li se na tento problém nezaujatě, pak možná zjistíme, že to, co dnes nazýváme"terorismus", přichází ruku v ruce s ohrožením domova a rodiny... Což je, jak jistě sami chápete, téma na dlouhou diskusi. Podíváme-li se do minulosti, pak by bylo možné v předchozích staletích považovat za terorismus možná i útoky amerických indiánů na bělochy, které však byly pouhou reakcí na vyhlazování indiánských kmenů při obsazování Ameriky, za teroristický čin bychom možná mohli označit i letecký útok Japonska na pevnost Pearl Harbor - co však potom bylo shození atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki jako odveta za tento útok? ... A tak bychom mohli pokračovat; my však v tuto chvíli hledáme způsob, jak terorismus vymýtit z dnešní, nebo přinejmenším budoucí společnosti.

"Terorismus" většinou, jak se zdá, pramení z nějakého vnitřního přesvědčení těch lidí, kteří se k teroristickým činům odhodlají. Takoví lidé něčemu hluboce věří - každý terorista pevně a hluboce věří tomu, že "dělá dobrou věc", a vůbec nebere v potaz to, že každý člověk má ve svém životě nějaký úkol a že jeho čin vlastně nikomu nepomůže, spíše naopak - tím, že neumožní těm lidem, kteří jeho zásahem přijdou o život, aby si splnili svůj životní úkol, pak tím připraví sebe i druhé lidi o zkušenost, kterou by díky těmto lidem mohl získat.

A právě o tom je dnešní doba - aby lidé věděli, že pokud mají s druhými lidmi jakýkoli problém, pak se právě tito lidé mohou stát jejich největšími učiteli.

Po tom, co přijmeme tuto zkušenost, začne filozofie a víra, s níž se teroristé vrhají do teroristických útoků a tím si připravují tragickou karmu pro své příští inkarnace, dostávat povážlivé trhliny.

Takovou filozofii a víru pak stačí nahradit filozofií novou, kterou bude možné prakticky začlenit do života jakéhokoli člověka, protože taková filozofie umožní každému člověku být sám sebou a přitom se naprosto přirozeným způsobem zařadit do společnosti.

Proč? Jednoduše proto, protože každý z nás potřebuje něčemu věřit - něčemu, co nám pomůže překonat i ty nejtěžší životní problémy a co nám nakonec umožní, abychom ze všech těch problémů, jimiž si procházíme, vyšli očištěni a obohaceni o nové zkušenosti tak, abychom tyto zkušenosti mohli dále uplatňovat ve svém životě a předávat druhým lidem.

Všechny tyto problémy, s nimiž se setkáváme, totiž o něčem svědčí

Řád, který platil 250 let, prochází proměnou. Pokud neuděláme něco pro to, aby mohlo k proměně dojít, pak budeme k té proměně donuceni jinak - destrukcí.

Budiž tedy právě toto naše nynější i budoucí hluboká víra - víra, která nás vede na cestě proměny, protože tím zabráníme tomu nejhoršímu - válce, která by byla příčinou destrukce.

 Do této proměny se může zapojit kdokoliv tím, že se seznámí s novou vírou, která nám v tom může pomoci a která nám pomůže odhalit svůj osobní potenciál tak, abychom si mohli sami ovládat svůj vlastní osud.

Takovýmto způsobem může kdokoliv přispět k tomu, aby byly napraveny chyby minulosti a lidstvo mohlo vyjít vstříc Věku Vodnáře očištěno.

Začít ovšem musí každý sám u sebe. Patříte-li k těm odhodlaným v této věci pomoci, klikněte na tlačítko níže a seznamte se s tím, jak předcházet válkám.

 

 

 

Zobrazeno: 1738