"Volební řád - návrh" Pro přečtení, příp.vložení komentáře klikněte na tento nadpis

Zdarma Out of stock

+

Volební řád - návrh

 Tento volební řád vychází z existence dvanácti univerzálních principů a představa je taková, že stejně jako je 12 univerzálních principů součástí života každého člověka, stejně tak by mělo být všech 12 univerzálních principů součástí společenského řádu, aby byl každý z těchto principů zároveň zabezpečen i společenskými řády a zákony.

Ve společnosti vše začíná u voleb, proto i volební řád bude vycházet z existence dvanácti společenských skupin, které by měly mít v novém společenském řádu  své vlastní zastřešení.

Tento „volební řád“ vymezuje jednak základní charakteristiku voleb a řeší hlavně to, jak budou pracovat volení zástupci po volbách.

  • V novém volebním řádu se nebudou volit strany. Politické strany v té podobě, jak je známe dnes, přestanou existovat a nahradí je okruhy činnosti v různých oblastech lidského života. Těchto okruhů činnosti bude 12 a budou případně dále rozšiřovány podle potřeby, takže se bude volit 12 krát 1-2 zástupci z každého kraje (toto je počáteční odhad, zkušenost by ukázala, kolik zástupců bude nutných) 

  • Zástupci jednotlivých skupin budou zasedat ke společným jednáním. Jednání budou probíhat jednak na půdě „parlamentu“, kde se budou tito zástupci lidu stýkat několikrát za rok, aby domluvili konkrétní kroky, a mimoto se budou tito zástupci lidu domlouvat přes moderní techniku, tedy on-line.

  • Každý „okruh činnosti“ pak bude mít svůj vlastní způsob, jak povede svou administrativu a činnost (např. různá společná setkání s odborníky, s veřejností atd.), v tomto ohledu zde bude naprostá svoboda, jedinou podmínkou bude, aby nebylo používáno lží, podvodů a klamu, tedy aby všechno to, co se bude dít v tomto „okruhu činnosti“, vycházelo z podkladů zakládajících se na pravdě a vycházejících z toho, co je skutečně přirozené.

  • Každý občan státu bude mít možnost se zapojit do té oblasti, která jej osloví, takže při řešení problémů či v návrhu nových kroků mohou takto spolupracovat např. i odborníci, kteří mají k celé problematice co říci, ale nechtějí do politiky. Takováto spolupráce bude probíhat on-line.

  • Do jednotlivých skupin budou kandidáti voleni na základě svých vlastních schopností a životních zkušeností.

 

Nový systém bude založen na spolupráci. To znamená, že na základě univerzálních principů se problémy a rozpory budou ŘEŠIT DISKUSÍ A VZÁJEMNÝM POROZUMĚNÍM, namísto dohadování a obhajoby vlastních stanovisek.

 

K tomuto návrhu se můžete níže vyjádřit v komentáři. Pokud se nám podaří zformulovat oficiální verzi nového volebního řádu, bude zde k dispozici ke stažení.

 

Ve společnosti by měl být stanoven pevně daný "Společenský a morální kodex".

Seznam komnetářů:
Zatím nebyly zaslány žádné komentáře.
Hlasovat:

Nechte si něco o této položce doporučit:

Uživ. jméno: