"Kronika lidstva 21.století"

Kategorie: Projekt "Kronika lidstva 21.století" Zveřejněno: úterý 30. srpen 2016 19:36 Napsal Jana Mašková

 

Kronika lidstva 21.století

"Kronika lidstva 21.století" by se měla stát poselstvím budoucím generacím. Poselstvím o dnešní době, o situaci, v níž se nacházíme a z níž hledáme východisko. Měla by být svědectvím o tvůrčím potenciálu lidí, o lásce, která nám pomáhá, o dobré vůli, důvěře, pravdě a také možnosti i schopnosti spolupracovat.

"Kronika lidstva 21.století" by měla budoucím generacím předat poselství o tom, že i když má člověk v životě problémy, přesto stojí za to žít a hledat cestu, která nás povede k tomu lepšímu - k hamornii.

Je mnoho cest, kterými můžeme k harmonii dojít, přesto existuje pouze jeden celek, jehož jsme všichni součástí. Tím celkem je samotný Vesmír a každý z nás je jen malou částečkou tohoto celku, proto bychom jako tvůrci "Kroniky lidstva 21.století" měli mít povědomí o tom, co by mělo v 21.století vejít v platnost a co by mělo zůstat zachováno.

To, co přichází, by mělo mít univerzální charakter, aby to bylo využitelné v přítomnosti a také v budoucnu, tedy kdykoliv a kdekoliv...

Aby mělo toto "poselství" reálný základ, musí být utvářeno a představeno v reálném prostředí, tedy tak, jak se život utvářel ve skutečnosti, nikoliv ve fantazii těch, kteří o něm vypráví.

To však lze pouze tehdy, pokud lidé poznají úplnou a univerzální podstatu života.

Každý člověk ve svém životě prochází obdobími úspěchů i pádů. Aby se pro vás stal život srozumitelnějším, je zde něco, co lze nazvat "univerzální vzdělání"...

Co všechno je v "Kronice lidstva 21.století" součástí "univerzálního vzdělání", s tím se seznámíte ZDE,díly zařazenými do projektu "Kronika lidstva 21.století" se seznámíte ZDE.

Nyní můžete i vy udělat první krok pro váš vlastní svobodný život. Více se dozvíte v záložce Pro registrované.

, kde se dočtete také to, co bylo hlavním impulzem k tomu, že projekt "Kronika lidstva 21.století" vůbec vznikl.

Po vytvoření vašeho uživatelského účtu na tomto webu (vpravo pod formulářem PŘIHLÁŠENÍ klikněte na "Vytvořit účet")si můžete přečíst další zajímavé články v záložce "PRO REGISTROVANÉ"

Jak se na webu registrovat, to se dočtete v záložce "E-shop"/"Jak pracovat s E-shopem?"

Provedu vás postupně celým složitým procesem univerzálního poznání i vědomého utváření vašeho vlastního života tak, jak to bude vyhovovat právě vám, a to tak, aby mohlo ve vašem životě dojít k úplné harmonii.