On-line hra "V jedné malé zemi" - LEGENDA

Kategorie: Hlavní stránka Zveřejněno: pondělí 1. listopad 2021 19:05 Napsal Jana Mašková

V jedné malé zemi, která se zdá být daleká, ale tobě je blízká, žije hrdina, jehož TOUHOU je zlomit mnohasetleté prokletí,

které na jeho zemi uvalili pradávní démoni. Těmto démonům předci lidí této země upsali své duše výměnou za bohatství

a leckdy i moc. A tak se stalo, že ze země zmizela láska a s ní všechna radost, štěstí i vnitřní spokojenost, protože lid této země

ovládli pradávní démoni a s nimi nicota.

To bylo tak...

Lidé této země žili v úrodné zemi plné zelně, kvítí a stromů dávajících výtečné plody, v zemi, o kterou se každý den s láskou starali.

Tito lidé byli na samotném začátku družní a šťastní, pracovití a šikovní, neustále něco kutící a vytvářející. Při práci si rádi zazpívali

a nejednou se dokázali dostat z jakékoli šlamastyky. Byli to lidé zvídaví, kteří dokázali nahlédnout ještě kousek dále, než bývá běžné

a tím zvládnout více než ostatní...

Mohlo to tak být na věky, kdyby se v jednom okamžiku na scéně neobjevil Ďábel-Pokušitel, který ukázal lidem této země moc peněz.

Najednou tu byla touha ovládat spojená s možnostmi, o kterých se těmto lidem do té doby ani nesnilo.

Lidé byli zpočátku nadšení z toho, jaké možnosti se jim nabízejí, čeho všeho mohou dosáhnout, aniž by museli cokoliv dělat.

Postupem času se však tito lidé začali měnit, byli nemluvní, otrávení, nevlídní, často se hádali, stále se jen mračili. Už si nezpívali,

natož aby něco vytvářeli a podnikali. Jejich bezprostřednost a spontánnost se proměnily v lenost a pohodlnost a už dávno se přestali

zajímat i o to, co leží za hranicemi „normálního“ a vysvětlitelného či jak žít naplněný a smysluplný život... Životy těchto lidí začal

ovládal strach a nejistota a stále častěji se objevovaly i různé nemoci.

I země těchto lidí, dříve úrodná a plná zeleně, o kterou se s láskou starali, byla otravována kapkami jedu a bez péče lidí se pomalu

proměňovala v holou poušť.

Ptáš se, jak se to mohlo stát? Stalo se to jednoduše proto, protože lidé přišli o svou duši, kterou upsali démonům, a tím ztratili cit.

I ten krásný lidský cit, jakým je láska, se změnil v závist a nenávist a tvořivost těchto lidí byla nahrazena pýchou.

Láska z této země zmizela a s ní všechno to hezké, co zpříjemňuje život a naplňuje jej vnitřní spokojeností. Ke slovu se plíživě

dostávala nicota a s ní zničení všeho toho, co lidi posilovalo v jejich smyslu života a vnitřním naplnění…

Zůstala jen malá skupinka těch, kteří si uvědomovali, že každý má možnost volby a chtěli lidem této země pomoci, aby bylo v zemi

zase dobře. Mezi nimi je i náš hrdina, který přichází, aby pomohl lidem vrátit do jejich života cit, lásku a s nimi všechno to hezké,

co je původem radosti a spokojenosti i vnitřního pocitu bezpečí…

Hrdina je docela obyčejný člověk z masa a kostí, který však ví, že existuje poklad, který musí sám v sobě odhalit. Ten poklad

mu umožní být sám sebou a konat tak, aby si mohl svůj život ovládat sám a stal se tak neovladatelným nicotou. Právě to je

první předpoklad k tomu, aby totéž naučil i druhé lidi. 

A kdože je ten hrdina?

Ten hrdina jsi právě ty!

Jaký je tvůj cíl?

Jako správný hrdina máš svůj cíl, za kterým si vědomě jdeš. Tím cílem je nalézt a zničit nicotu a odhalit pravdu pro budoucnost.

To se ti ovšem podaří pouze tehdy, pokud v sobě nalezneš cit - cit vycházející z úcty ke svému původu i k planetě Zemi-Matce těch,

kteří na této planetě žijí; cit své hluboké touhy, která tě dokáže vnitřně zcela proměnit, i cit pro inspiraci.

Cit je něco, co není hmotné, ale nalézáš to uvnitř svého vlastního "Já" prostřednictvím svých vnitřních pocitů i své mocné psychické

síly a také ve svém vlastním "Božském Já", tedy všeobjímající lásce. 

Při plnění tohoto úkolu však musíš žít také svůj vlastní běžný život,  v němž si připravuješ příznivé podmínky pro budoucnost.

Nebude to jednoduché, ale budeš mít k dispozici vše, co potřebuješ, především plán, kterým se můžeš řídit.

Kdo ti bude pomáhat?

Pomáhat ti bude deset „božstev“ představujících vlastnosti, které se budeš učit zvládat, dále dvanáct vesmírných energií

a také poznání dvanácti oblastí života, což ti pomůže žít skutečně plnohodnotný život. Naučíš-li se vědomě využívat tohoto

pokladu, který máš k dispozici, pomůže ti to dostat se do samotného středu všeho dění a žít TADY a TEĎ s vědomím, že si zcela

ovládáš svůj život. Právě to je pro boj s nicotou bezpodmínečně nutné.

Pokud to zvládneš ty, můžeš tuto cestu ukázat i druhým lidem, abyste v boji s nicotou zvítězili společně.

Stačí, když se každý seznámí s dvanácti kroky, které vedou ke splnění snů...

Cíl první úrovně hry „V jedné malé zemi“

Cílem první úrovně hry je seznámit se s božstvy, energiemi a oblastmi života i s dvanácti základními univerzálními principy,

které jsou přirozenou součástí života každého z nás a budou ti na tvé cestě pomáhat.

Indicie k on-line hře nalezneš ve tvém osobním e-booku 12 KROKŮ KE SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ

Odkaz pro vstup na ÚROVEŇ1 hry „V jedné malé zemi“ obdržíš s tvým osobním e-bookem 12 KOKŮ KE SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ.

Poznámka: Podklady k první úrovni hry jsou zpracovány na základě knihy „Astrologie a psychologie“ Hermanna Meyera.

To, co je v této knize uvedeno, hra „V jedné malé zemi“ uvádí do praxe a dále to rozvádí na dalších úrovních hry.

Tvůj osobní e-book „12 KROKŮ KE SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ“ s tvými osobními indiciemi ke hře si můžeš objednat ZDE

Podmínky pro zapojení do projektu NÁROD SOBĚ

Kategorie: Hlavní stránka Zveřejněno: neděle 14. únor 2021 7:28 Napsal Jana Mašková

Projekt NÁROD SOBĚ vznikl na základě potřeby obnovit životadárné proudění energií v naší zemi. Inspirací mi byla kniha "Poselství věků" autorky Zoši Kinkorové, která na str.10 píše 

"Snažme se orientovat na tu lepší vizi světa, neboť naše psychika přitáhne to, na co myslíme."

A na téže straně Zoša Kinkorová dále píše:

"Z naší země, z našeho národa vždy vycházela do světa poselství míru...

Proto věřím, že náš národ povstane z popela jak bájný pták Fénix a bude schopen svým vzdorem obrodit svět...

Z celého světa k nám přijíždějí lidé, kteří zde vnímají intenzivní vyzařování, mocné proudy síly ducha. Kromě toho mají naši lidé v srdci touhu po novém světě ideálních hodnot, studují duchovní vědy, pracují na sobě, jsou svým srdcem naladěni právě na tu frekvenci, která zvěstuje nový Věk Vodnáře a jeho hodnoty.

Z toho usuzuji, že náš národ již splatil svou karmu, hříchy minulých generací, a že bychom mohli být ušetřeni hrůz, o kterých je řeč v různých proroctvích, vlastně že se ta proroctví vůbec nemusejí naplnit, jak se to již mnohokrát stalo."

Tolik citace z knihy "Poselství věků" Zoši Kinkorové vydané v roce 2002.

V roce 2021 asi vnímá každý z nás, co čeká budoucí generace, pokud ponecháme stav věcí v naší zemi takový, jaký je. Proto je nejspíš každý z nás naplněn vnitřní touhou udělat něco pro to, aby se mohla tato děsivá představa budoucnosti zvrátit. K tomu je nutné se především SJEDNOTIT v tom, abychom se mohli "...orientovat na tu lepší vizi světa..." a plnit své sny. A právě ono  SJEDNOCENÍ skrze TOUHU každého z nás umožňuje projekt NÁROD SOBĚ.

Se zapojením do projektu NÁROD SOBĚ je spojeno objednání osobního e-booku "12 KROKŮ KE SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ" a účast v on-line hře "V jedné malé zemi", v níž je ukryta zcela nová filozofie či náboženství, chcete-li.

Do projektu NÁROD SOBĚ se může zapojit kdokoliv, kdo cítí potřebu spolupracovat v onom mohutném procesu proměny, který právě probíhá.

Jaké jsou možnosti pro zapojení do projektu NÁROD SOBĚ?

Do projektu NÁROD SOBĚ je možné se zapojit prostřednictvím hry "V jedné malé zemi". Pro hru jsou zpracovány osobní indicie na základě data, místa a času narození, s nimiž se posléze hraje v on-line verzi hry a také ve verzi pro stolní hru. Bližší informace ke hře "V jedné malé zemi" společně s odkazem na objednávku osobního e-booku "12 KROKŮ KE SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ" naleznete na tomto odkazu

1. Objednáním osobní e-book 12 KROKŮ KE SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ získáte zároveň přístup k on-line hře "V jedné malé zemi", k níž naleznete v e-booku osobní indicie, s nimiž budete ve hře pracovat. Na ÚROVNI 1 hry V jedné malé zemi se seznámíte se základními univerzálními principy a s tím, co všechno je součástí života. Na ÚROVNI 2 dáme tomu všemu konkrétní rámec, přičemž budete mít možnost zapojit se do projektu Podnikání trochu jinak a tím získáte možnost dát o sobě vědět v rámci projektu NÁROD SOBĚ (viz bod 2). ÚROVEŇ 3 je pak úrovní, v níž se zájemci seznamují s tím, jaký je jejich úkol ve společnosti.

2. Pokud Vás projekt NÁROD SOBĚ a osobní e-book 12 KROKŮ KE SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ i hra "V jedné malé zemi" nadchne a budete mít potřebu se o to podělit s ostatními, dostanete v průběhu hry příležitost dovědět se, jak na to a posléze budete mít možnost se s touto zkušeností podělit i v projektu KRONIKA LIDSTVA 21.STOLETÍ

3. Máte-li provozovnu či jakoukoli živnost, dejte na svůj web odkaz na projekt NÁROD SOBĚ a pošlete mi odkaz s informací o tom, do jakého univerzálního principu budete chtít odkaz na Váš web zařadit. Tuto možnost budete mít i v případě, že se propracujete ke svému vlastnímu "Já" prostřednictvím osobního e-booku 12 KROKŮ KE SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ.

UPOZORNĚNÍ!

Upozorňuji všechny zájemce, že z důvodu autenticity je ve všech podkladech k astrologickým projektům použito oslovování druhým pádem jednotného čísla, tedy TYKÁNÍ

Jak je zpracováván osobní e-book 12 KROKŮ KE SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ

1. Osobní e-book 12 KROKŮ KE SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ je zpracováván na základě údajů o narození, a sice data, místa a času narození. Bez těchto údajů nelze osobní e-book 12 KROKŮ KE SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ zpracovat. Neznáte-li svůj čas narození, zkuste si jej zjistit, případně bylo v minulosti možné si za úplatu vyžádat čas narození na matrice města, ve kterém jste se narodili. Pokud se Vám přesto nepodaří zjistit čas narození, je možné si objednat hru "V jedné malé zemi" rovnou ve "stolní" verzi. V takovém případě mi napište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

2. Osobní e-booky 12 KROKŮ KE SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ zpracovávám já jako autorka projektu a zde je samozřejmostí zachovávat mlčenlivost o informací takto získaných včetně údajů o narození

3. V případě, že by bylo velké množství objednávek, zaškolím pro zpracování osobních e-booků mé další spolupracovníky, kteří budou v souvislosti s uvedenými informacemi a údaji o narození vázáni mlčenlivostí stejně jako já

4. Do budoucna také zvažuji možnost zaškolení dalších zájemců pro zpracování osobního e-booku 12 KROKŮ KE SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ, případně i dalších astrologických produktů

Pokud vám v těchto podmínkách něco chybí, dejte mi, prosím, vědět na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Těším se na spolupráci s Vámi.

Jana Mašková, astroložka

NÁROD SOBĚ

Kategorie: Hlavní stránka Zveřejněno: čtvrtek 6. červen 2019 21:00 Napsal Jana Mašková

 NÁROD SOBĚ

 Tak, jako se v závěru 19.století Češi pod heslem NÁROD SOBĚ ze svých skrovných prostředků skládali na výstavbu Národního divadla a po vzniku Československa se podobným způsobem skládali na zlatý poklad nově vzniklé Československé republiky, podobně je nyní čas začít vytvářet poklad nový – zcela unikátní. Poklad, který je neopakovatelný, originální a přitom na dosah každému – poklad uložený v duši i schopnostech každého Čecha a také Slováka... 

Poklad pro 21.století

21.století je zcela odlišnou dobou od doby před sto lety a přesto je v mnohém podobná. Podobná je například v tom, že základní potřeby každého člověka jsou naprosto stejné, rozdílné je snad jen to, jak dalece si tuto skutečnost uvědomujeme. Ačkoliv je dnešní doba postavena na zábavě, bezstarostnosti a dostatku financí, přesto v určitém okamžiku života zjistíme, že to pro život nestačí. Že existují hodnoty, které za peníze nelze koupit. Tou skutečnou hodnotou našeho života jsou naše vlastní vnitřní pocity - to, jak se cítíme. Podstata toho, jak se cítíme, však vychází z toho, jak žijeme v souladu se svým vlastním původem. Právě toto uvědomění je samotnou podstatou naší doby a také všechno to ostatní, co patří k životu.  

 Poklad pro 21.století - 12 základních univerzálních principů a jejich naplnění

Jsme-li dostatečně odvážní k tomu, abychom si přiznali problémy svého vlastního života i dnešní doby a abychom si uvědomili i své vlastní chyby, pak se dříve nebo později dostaneme k otázce příčiny toho, co se dnes děje. Samotnou příčinou všech problémů, co jich jen na světě je, je skutečnost, že člověk v minulosti opustil to, co je přirozené, a začal se upínat k nepřirozenému způsobu života.

Cíl dnešní doby

Motto: Cílem dnešní doby není boj, cílem je symbióza a spolupráce

Cílem dnešní doby i našeho života je dospět ke své vlastní přirozenosti, ke svému vlastnímu „Já“ a odhalit v sobě ty nejzákladnější schopnosti pro život. Právě to je v tuto chvíli ten největší dar, který můžeme dát sami sobě, budoucím generacím i matce nás všech - planetě Zemi. Pomoci v tom může charakteristika dvanácti základních principů.

PŘIDEJTE SE K NÁM! Do projektu NÁROD SOBĚ se zapojíte vyplněním formuláře na tomto odkazu.

Podmínky pro zapojení do projektu NÁROD SOBĚ naleznete na tomto odkaze. 

Ledendu k on-line hře "V jedné malé zemi" , která je součástí projektu NÁROD SOBĚ, naleznete ZDE

 Budete-li se chtít zařadit do některého z principů, dejte mi, prosím, vědět na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 Všechno to, co je uvedeno níže, má každý člověk dáno z okamžiku narození. Stačí vědět, jak jednotlivé univerzální principy ve svém životě rozpoznat…

 

1.univerzální princip – OSOBNOST – ČINNOST - ZÍSKÁVÁNÍ

 Při vlastním sebepoznání začínáme s prvním univerzálním principem. Zde máme dánu energii, s níž jako OSOBNOST reagujeme na každou novou situaci. Pokud něco začínáme, pak je třeba především aktivní fyzické ČINNOSTI, s níž ZÍSKÁVÁME to, co potřebujeme pro své přežití. Abychom přežili, musíme udržovat své fyzické tělo, tedy svou vlastní tělesnou schránku.

SCHOPNOST SEBEPROSAZENÍ

 Patříte-li k těm, kteří rádi začínají nové věci, jsou iniciativní, rádi přicházejí s novými nápady, jste vůdčí typ, máte rádi fyzickou práci a rádi sportujete a pokud máte zájem např. o spolupráci s armádou, pak vás rádi uvítáme v této skupině

 Jak předcházet válkám?

 To, co je s tímto principem a se schopností SEBEPROSAZENÍ spojeno, nejlépe vystihuje e-book „Jak předcházet válkám?“ a na osobní rovině "12 KROKŮ KE SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ"

 1.univerzální princip reprezentují např.

Česká obec sokolská (SOKOL)

 

2.univerzální princip – FINANCE – STABILIZOVÁNÍ – SEBELÁSKA

Chceme-li své vlastní „Já“ STABILIZOVAT, pak k tomu potřebujeme FINANCE, které jsou důležitou, ne však nejdůležitější součástí našeho života. To, co však potřebujeme především, je mít rád sebe sama a také si uvědomovat svou vlastní hodnotu, z čehož se rodí SEBELÁSKA. K tomu ovšem potřebujeme znát své schopnosti (z 1.univerzálního principu)

Cash flow kvadrant trochu jinak

 O tom, co souvisí s FINANCEMI, vypovídá e-book „Cash flow kvadrant trochu jinak“. Tento e-book je součástí INSPIRO-AKADEMIE.

 SCHOPNOST SEBEVYMEZENÍ a SMYSLOVÝCH POŽITKŮ

 Patříte-li k těm, kteří rádi věci dokončují, jsou vytrvalí a šikovní, jste manuálně zruční, dokážete hospodařit s penězi, dokážete hájit daný prostor a oceňujete trvalý charakter toho, co bylo započato, pak vás rádi uvítáme v této skupině

 2.univerzální princip reprezentuje

E-koruna

Jednoho dne také zjistíte, že i na správu vašich financí je dobré mít nějaký systém - Mně osobně se nejlépe osvědčilo FAPINa FAPI se mi líbí i to, že je možné si jej vyzkoušet i zdarma. 

 

3.univerzální princip – BLÍZKÉ OKOLÍ, VZDĚLÁNÍ – KOMUNIKACE – MYŠLENÍ

O svých schopnostech bychom měli dávat vědět druhým lidem ve svém BLÍZKÉM OKOLÍ. O jaké lidi se bude jednat, to záleží mj. i na tom, jaké máme VZDĚLÁNÍ. Záleží také na tom, jaké informace přijímáme a předáváme při KOMUNIKACI a jak tyto informace zpracováváme za pomoci MYŠLENÍ

Jak uplatnit BRONZOVÉ, STŘÍBRNÉ, ZLATÉ, PLATINOVÉ a DIAMANTOVÉ PRAVIDLO pro komunikaci?

 O tom, co souvisí s KOMUNIKACÍ a jak pracovat s informacemi, vypovídá e-bookJak uplatnit BRONZOVÉ, STŘÍBRNÉ, ZLATÉ, PLATINOVÉ a DIAMANTOVÉ PRAVIDLO pro komunikaci? Tento e-book je ke stažení v členské sekci INSPIRO-AKADEMIE.

VYJADŘOVACÍ a KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI

Patříte-li k těm, kteří rádi komunikují, rádi se vzděláváte či vzděláváte druhé, zajímáte se o školství, máte různé zájmy i vědomosti, jste „bohatou studnicí informací“ a neúnavně žízníte po tom, dovědět se něco nového a to nové a zajímavé šířit dále, pak vás rádi uvítáme v této skupině

Máte-li již jasno v tom, jaké informace chcete předávat, pak potřebujete i na uspořádání a předávání těchto informací nějaký systém. Pro tento případ mám pro vás dobrou radu, kterou mohu podepřít svou vlastní zkušeností - pro předávání informací Vám nejlépe poslouží SMARTEMAILINGSMARTEMAILING využijete například i pro Vaše vzdělávací programy. Vyzkoušejte si verzi zdarma. 

Smartemailing máte možnost si v praxi ověřit v projektu INSPIRO-AKADEMIE, kde máte šanci získat univerzální informace pro Vaši "univerzální knihovnu" a další projekty pro Vaše vnitřní osvobození. 

 

4.univerzální princip – DOMOV, RODINA, PŮVOD – PÉČE – BEZPEČÍ

K zajištění vnitřního pocitu BEZPEČÍ a jistoty dejme prostor svým pocitům. Naše pocity jsou jakýmsi seismograem toho, co je pro nás dobré a co nikoliv. S city jsme se poprvé setkali DOMA ve své RODINĚ, tedy tam, kde máme své „KOŘENY“. Abychom se v životě mohli dobře cítit, pak musí být PEČOVÁNO především o to, co je přirozené a co souvisí s naším PŮVODEM, tedy také s NÁRODEMVLASTÍ. Každý člověk má nějaký PŮVOD, RODINU a KOŘENY, z nichž pochází a o které by měl PEČOVAT, protože právě to mu dává vnitřní pocit BEZPEČÍ, že je všechno v pořádku a přirozené.

První prototyp všech začátků

 O tom, co souvisí s naším PŮVODEM, o co je nutné PEČOVAT, vypovídá e-book „První prototyp všech začátků“.  Tento e-book je ke stažení v členské sekci INSPIRO-AKADEMIE.

SCHOPNOST CITOVÉHO VNÍMÁNÍ

Patříte-li k těm, kteří ctí národní tradice, uznávají původ člověka i dědictví předků, váží si přírody a planety Země jako domova pro nás pro všechny, vnímáte rodinu jako mikrokosmos velké rodiny zvané „národ“, pokud ctíte to, co je přirozené a z čeho člověk vzešel a jste přesvědčeni, že to přirozené musí zůstat zachováno, pokud chcete přispět k tomu, aby byl zajištěn BEZPEČNÝ život pro každou rodinu tak, abychom se ve své vlasti my všichni mohli cítit dobře, pak vás rádi uvítáme v této skupině. 

 4.univerzální princip reprezentují na úrovni udržování lidových tradic např. baráčníci

Sdružené obce baráčnické

Obec baráčnická Vítězslava Hálka Odolena Voda 

 na úrovni trvale udržitelných zdrojů a životního prostředí např. permakultura

https://www.permakulturacs.cz/

 

5.univerzální princip – ZÁJMY, ZÁLIBY, HRY, DĚTI – TVOŘENÍ – ŽITÍ

Každý člověk má něco, co ho baví a co nazýváme ZÁJMY a ZÁLIBAMI, u DĚTÍ to bývají HRY, kterými se učí to, k čemu jsou předurčeny. ZÁLIBY jsou tedy tím, co nás baví a co bychom měli naučit i své DĚTI. To, co nás baví, projevujeme TVŮRČÍM způsobem, protože TVOŘIVOST je smyslem našeho ŽITÍ.

On-line hra "V jedné malé zemi"

Pro ty, kteří chtějí věnovat svůj čas "hravému" sebepoznání, je určena on-line hra "V jedné malé zemi".

Jak pracovat s city? aneb Jaké poselství předat (nejen svým vlastním) dětem?

Každý z nás má již z okamžiku narození zakódován ve své psychice poselství pro děti, a to nejen pro ty vlastní. V e-booku "Jak pracovat s city? aneb Jaké poselství předat (nejen svým vlastním) dětem?" se dozvíte, jak si toto poselství zpracovat podle horoskopu narození. O tento e-book si můžete napsat na www.inspiro-akademy.cz Po zapsání mailové adresy a následném vyplnění formuláře s potvrzením souhlasu se zasíláním mailů vám budu zasílat další univerzální informace na základě "správného načasování".

SCHOPNOST JEDNAT a NAVAZOVAT DUŠEVNÍ VZTAHY

Patříte-li k těm, kteří rádi pracují s dětmi, jste-li tvůrčí, reprezentativní a rádi ukazujete, co umíte, jste-li vůdčí typ, který s radostí a láskou rád dělá věci, které mají smysl, pak vás rádi uvítáme v této skupině.

Buďte tvůrčí s Ivanou Gemzickou

Jste tvůrčí a hledáte inspiraci? Je mi velkým potěšením a ctí, že vám mohu nabídnout něco krásného a výjimečného, co má svou výjimečnost a krásu napříč všemi staletími, tedy i nyní, ve 21.století.  Naučte se paličkovat s Ivanou Gemzickou - jednoduše on-line z pohodlí vašeho domova!  Paličkování je krásná relaxace i potěšení z tvorby. 

On-line kurz paličkování začíná už 1.2.2021. Nepropásněte jedinečnou šanci naučit se něco, co je krásné a potěší nás všechny. A dejte mi vědět, jak se vám to daří!

Základní on-line kurz paličkování

On-li kurz paličkování EXKLUZIV

 

 6.univerzální princip – SLUŽBA DRUHÝM LIDEM, ZDRAVÍ – ANALYZOVÁNÍ – MYŠLENÍ

Každý člověk vykonává KAŽDODENNÍ POVINNOSTI ve smyslu SLUŽBY DRUHÝM LIDEM, aby si zajistil to, co potřebuje k životu. Při plnění svých KAŽDODENNÍCH POVINNOSTÍ věnujme při ANALYZOVÁNÍ pozornost svým vnitřním pocitům a při MYŠLENÍ dávejme prostor tomu, z čeho máme dobrý pocit a přitom se postarejme o to, abychom ve své duši nehromadily negativní emoce, raději se naučme tyto emoce projevovat. Bude to prospěšné i pro naše ZDRAVÍ, protože právě to je způsob, jak uvést do rovnováhy tělesnou i duševní stránku své osobnosti.

Maslowova hierarchie potřeb jak ji neznáme

S naší SLUŽBOU DRUHÝM LIDEM a také s naším ZDRAVÍM souvisí to, jaká je hierarchie našich potřeb. Za pomoci e-booku "Maslowova hierarchie potřeb jak ji neznáme" propojíme fenomén Maslowovy hierarchie lidských potřeb s univerzálními principy. Tento e-book je ke stažení v členské sekci INSPIRO-AKADEMIE.

SCHOPNOST VNÍMÁNÍ a POZOROVÁNÍ, SCHOPNOST PROJEVOVAT CITY

Patříte-li k těm, kteří se zajímají o zdraví, jste-li z těch, kteří řeší pracovní podmínky zaměstnanců, je-li vaším oborem zdravotnictví a máte-li co říci k otázce zaměstnanosti, pak vás rádi uvítáme právě v této skupině. 

 

7.univerzální princip – PARTNEŘI– VZTAHY – LÁSKA

Díky svým PARTNERŮM se učíme zvládat energii, kterou my sami nedisponujeme, ale přesto je tato energie součástí našeho života, proto se učíme prostřednictvím svých VZTAHŮ docílit harmonie. A je to právě harmonie, co přináší LÁSKA. Harmonie můžeme docílit i v umění… 

Jak si zachovat pevné zdraví a harmonické vztahy?

Zdraví v určitém smyslu souvisí také s našimi vztahy. Za pomoci e-booku "Jak si zachovat pevné zdraví a harmonické vztahy?" si uvědomíte souvislost mezi vaším zdravotním stavem a vašimi vztahy. Tento e-book je ke stažení v členské sekci INSPIRO-AKADEMIE.

SCHOPNOST NAVAZOVAT MILOSTNÉ VZTAHY

Patříte-li k těm, kteří rádi pracují s lidmi, máte rádi harmonické vztahy, je vám vlastní diplomacie, případně milujete umění a vše krásné a harmonické a chcete-li podpořit vědomé utváření harmonie v dnešní době, pak vás rádi uvítáme právě v této skupině.

 

8.univerzální princip – HLUBOKÉ POCHOPENÍ, MINULOST – TOUHA – POSILOVÁNÍ

Pro HLUBOKÉ POCHOPENÍ našich vztahů je třeba dostat se k samotné podstatě toho, co souvisí s problémy, k nimž dochází. K tomu je dobré znát MINULOST. V určitém okamžiku se pak začne projevovat naše hluboká TOUHA, která je s to nás proměnit. Každý z nás má také možnost díky proniknutí k samotné podstatě POSÍLIT svou moc a vliv a tím ovládnout svůj vlastní život.

Transformací s úsměvem

V roce 2018 byl zpracován projekt, ve kterém bylo propojení dění minulosti se současností. Cílem bylo dovést účastníky k transformaci s úsměvem tím, že si uvědomí, co bylo příčinou dění v minulosti a jak se díky těmto poznatkům připravit na budoucnost, aby se předešlo nejhoršímu. Tento záměr byl natolik rozsáhlý a složitý, že se mi sice na jednu stranu podařilo jej zrealizovat alespoň částečně, ale pak už se mi jej nepodařilo z časových důvodů uskutečnit. Přesto jsou nyní připraveny podklady propojující historická témata prostřednictvím citací z knih od přímých účastníků konkrétních událostí s mým komentářem. Bude-li zájem, jsem ochotna tento materiál předat někomu, kdo jej využije pro zpracování historických událostí tak, jak se skutečně udály.

SCHOPNOST NAVAZOVAT PEVNÉ PARTNERSKÉ VZTAHY

Patříte-li k těm, kteří se zajímají o finanční záležitosti spojené s daněmi či úvěry, zajímá vás problematika exekucí, úplatků či korupce a dalších případů finančního ovládání, orientujete se v problematice daní a/nebo je pro vás zajímavé zjišťovat a odhalovat samotnou podstatu problémů v životech lidí a řešení těchto problémů hlubokým pochopením a jejich následným odstraněním, případně pokud se zajímáte o psychologii či astrologii nebo o astrolopsychologii, ve všem těchto případech vás rádi uvítáme právě v této skupině.

8.univerzální princip dokonale představuje například finanční systém ZONKY

 

9.univerzální princip – FILOZOFIE, VÍRA, PRÁVO, CIZINA – HLEDÁNÍ – DUCHOVNÍ RŮST

Obohaceni tím, co jsme se naučili prostřednictvím druhých lidí – našich PARTNERŮ, si utváříme svou vlastí životní FILOZOFIÍ či VÍRU, tedy to, čemu věříme, což může souviset také s CIZINOU. V životě pak HLEDÁME společnou cestu pro dalekou budoucnost - zde musí jít o CESTU PRAVDY, kterou dokážeme bránit a hájit, a přitom se o to, dobré, čeho se nám dostává v bohaté míře, dělíme s druhými lidmi. Takovýmto způsobem DUCHOVNĚ ROSTEME a o své zkušenosti se tak můžeme podělit s ostatními. Právě toto je CESTA k tomu lepšímu v našem životě.

INSPIRO-AKADEMIE

INSPIRO-AKADEMIE je projekt pro univerzální vzdělávání, kde je shrnuto vše, co by měli lidé vědět o životě a o tom, jak je život utvářen. S INSPIRO-AKADEMIÍ se můžete seznámit na webu INSPIRO-AKADEMIE 

SCHOPNOST VZDĚLÁVAT SE

Patříte-li k těm, kteří rádi cestují, ovládáte minimálně jeden světový jazyk, rádi se setkáváte a spolupracujete s cizinci případně se zajímáte o filozofii či různé podoby víry, přičemž ctíte pravdu, kterou jste odhodláni bránit, a máte zájem o šíření toho dobrého a pravdivého i za hranicí naší vlasti, pak vás rádi uvítáme právě v této skupině.

 

10.univerzální princip – SPOLEČNOST – BUDOVÁNÍ – VESMÍRNÁ ZKOUŠKA

Každý z nás je součástí SPOLEČNOSTI, která na nás klade určité požadavky a omezuje nás, čímž nás nutí přebírat zodpovědnost za svůj vlastní život tím, že BUDUJEME ve svém životě nějaký pevně daný řád a přitom si plníme VESMÍRNOU ZKOUŠKU tak, abychom si ve svém životě BUDOVALI pevně daný řád.

SCHOPNOST VYTVÁŘET PRÁVNÍ VZTAHY A BRÁT NA SEBE ZODPOVĚDNOST, SCHOPNOST UVĚDOMOVÁNÍ

 Patříte-li k těm, kteří jsou zodpovědní, máte rádi pevně daný systém a jste ochotni udělat něco pro to, aby byl takový systém uveden do praxe, přičemž jste zároveň citliví a svědomití, s vůdčími schopnostmi, pak vás rádi uvítáme právě v této skupině.

 10.univerzální princip reprezentuje např.

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

 

11.univerzální princip - PŘÁTELÉ – OSVOBOZOVÁNÍ – PROBUZENÍ

Jestliže jsme přijali zodpovědnost a to, co souvisí s BUDOVANÝM řádem, dále vymezujeme mezi lidmi, s nimiž sdílíme stejné ideály a kteří jsou našimi PŘÁTELI, pak se můžeme také vnitřně OSVOBODIT od toho, co nás omezuje. To ovšem můžeme pouze tehdy, pokud děláme věci originálně, tedy pokud PROBUDÍME svou originalitu. Výrazným způsobem Vám v tom může pomoci technika - např. internet.

Podnikání trochu jinak

Společné podnikání je rovněž přirozenou součástí života, stejně jako tvořivost, která nám způsobuje radost. Projekt "Podnikání trochu jinak" vede k tvořivosti a prostřednictvím "terapie tvorbou webových stránek" také k vlastnímu sebepoznání. Informace k projektu "Podnikání trochu jinak" naleznete zde, každý účastník projektu má možnost zpracovat si podklady pro svůj osobní web, jak to vidíte na mém webu www.janamaskova.cz 

SCHOPNOST BÝT SVOBODNÝ

Patříte-li k těm, kteří jsou rádi součástí skupiny, chcete udělat něco pro to, abyste mohli být skutečně vnitřně svobodnými jedinci, rádi zkoušíte něco nového, máte rádi vzruch a nové věci, chcete vyzkoušet něco neotřelého a originálního, co Vám pomůže se skutečně osvobodit, pak vás rádi uvítáme právě v této skupině. 

 11.univerzální princip reprezentuje např.

OMFÓRUM

ČESKÁ KONFERENCE

11.univerzální princip souvisí i s využitím techniky. 

 

 

12.univerzální princip–NEVĚDOMÍ, UZAVŘENÉ PROSTORY, PŘIJÍMÁNÍ, SJEDNOCOVÁNÍ

S tímto principem je třeba v rámci univerzálních zákonů respektovat i fakt, že stejně, jako usiluje o svobodu samotné lidstvo, podobně je třeba nechat svobodný projev i všemu tomu, co nás obklopuje a čeho jsme součástí, tedy i přírodě a celému Vesmíru. Stejně jako nechceme být omezováni my, lidé, neměli bychom zbytečně nadužívat a tím nadměrně zatěžovat ani přírodu ani Vesmír. K tomu, abychom mohli toto vše zvládnout je třeba se SJEDNOTIT projevem vlastního „Božského Já“ a také PŘIJÍMAT inspiraci.

12.univerzální princip nám připomíná, že každou inspiraci bychom měli zhmotnit tím, co uděláme, tedy že svou inspiraci bychom měli také umět prakticky uskutečnit. Pokud se nám to podaří, pak bude možné takovou inspiraci i vědecky prozkoumat a zdůvodnit a tím jí dát praktický rámec. 

V tomto smyslu je 12.univerzální princip reprezentován Výzvou pro otevřené vědce. Tato VÝZVA se stala základem pro komunitu Otevření vědci, kteří pořádali různá společná setkání a dodnes se celá řada z nich setkává i na platformě OMFÓRUM

Univerzální vzdělávání

12. univerzální princip je zkrátka o vzájemném inspirování, o PŘIJÍMÁNÍ inspirace pro nový začátek v zájmu SJEDNOCOVÁNÍ. A právě proto vznikla INSPIRO-AKADEMIE, v níž je obsaženo vše, co nás může opravdu SJEDNOCOVAT. Začít můžete ihned. Stačí se přihlásit INSPIRO-AKADEMIE

KOSMICKÉ SCHOPNOSTI

Patříte-li k těm, kteří hledají sami sebe, nejste vyhraněnými osobnostmi, neznáte své schopnosti, ztrácíte se v tomto světě a nevíte si sami se sebou rady anebo patříte k těm, kteří se právě vrátili či se brzy vrátí z výkonu trestu nebo z dětského domova a nevíte, jak se uplatníte, případně patříte-li k těm, kteří pomáhají podobně „ztraceným“ lidem v různých ústavech, léčebnách, věznicích, dětských domovech apod .anebo chcete prostě jen pomoci se "zhmotněním inspirace", pak vás rádi uvítáme právě v této skupině.

 

 

Vítám vás!

Kategorie: Hlavní stránka Zveřejněno: středa 22. duben 2020 20:30 Napsal Jana Mašková

Projekty pro začínající Věk Vodnáře naleznete na webu www.janamaskova.cz 

Vítám vás na webu AstroJinak!

Zkusili jste se někdy zamyslet nad tím, co je cílem každé generace?

Je to OSVOBOZENÍ

Vnitřní OSVOBOZENÍ by mělo vést k celkovému SJEDNOCENÍ tak, aby měli všichni lidé rovné šance, protože právě to je podstata Věku Vodnáře, na jehož počátku se nacházíme. 

Projekty pro začínající Věk Vodnáře, které v tom mohou pomoci, naleznete na webu www.janamaskova.cz 

 Mnoho lidí si myslí, že k osvobození pomáhá technika, existuje však něco, co lze nazvat

NEPŘÍMÁ ÚMĚRA DNEŠNÍ DOBY

"Čím více dokonalé jsou stroje, tím méně lidský je člověk"

Pojďme společně dokázat, že i ve spojení se stroji a technikou zůstaneme lidmi, kteří znají své vlastní Já i svou hodnotu

a tím, co začínají, jsou schopni inspirovat!

A právě toho můžete docílit s projekty pro Věk Vodnáře, s nimiž se seznámíte na www.janamaskova.cz  

 Těším se na vás i na to, že půjdeme společně po nové cestě!

 

 

Jana Mašková, astroložka

 

Jak vám mohu pomoci?

 Pomohu vám rozvinout vědomí VLASTNÍ HODNOTY  

až k dosažení schopnosti  OSVOBODIT SE, 

protože nepoužívám lži, podvody, alkohol, drogy ani léky,

ale PŘIJÍMÁM inspiraci a INSPIRUJI 

a přitom využívám ANALYTICKOU životní filozofii.

Pomozte odhalením Vašeho vlastního "Já" utvářet     

 KRONIKU LIDSTVA 21.STOLETÍ

 

 

 

Rok 2018

Kategorie: Hlavní stránka Zveřejněno: pondělí 21. květen 2018 13:05 Napsal Jana Mašková

Číst dál: Rok 2018