Obchodní podmínky AstroJinak

Kategorie: E-shop Zveřejněno: sobota 18. duben 2020 16:21 Napsal Jana Mašková Vytisknout E-mail

Obchodní podmínky pro e-shop AstroJinak

 Provozovatel

 Tímto pojmem se rozumí Provozovatel webu www.astrojinak.cz

 Jana Mašková, Husova 213, 250 70 Odolena Voda
IČO: 70539600, nejsem plátce DPH
Telefon: 725 576 422

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Dodavatel

 Tímto pojmem se rozumí výhradní Dodavatel a autorka produktů AstroJinak

 Jana Mašková, Husova 213, 250 70 Odolena Voda
IČO: 70539600, nejsem plátce DPH
Telefon: 725 576 422

 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 Uživatel

 Pojmem Uživatel se rozumí každý, kdo se přihlásí přes přihlašovací formulář do některého z projektů AstroJinak

 Zájemce

 Zájemcem je Uživatel, který projeví zájem o odebírání informací předávaných v projektech AstroJinak tím, že po přihlášení v přihlašovacím formuláři potvrdí svou mailovou adresu v zaslaném mailu

 Objednavatel

 Objednavatel je Zájemce, který si objednal, ale ještě neuhradil Objednávku některého z nabízených osobních produktů v rámci projektů AstroJinak (osobní e-booky, horoskopy) zpracovávaných na základě údajů o narození, které je nutné uvést do Objednávky. Bez údajů o narození (datum, místo a čas narození) nelze osobní e-booky ani  horoskopy zpracovat a tudíž ani objednat

 Kupující

 Kupujícím je Objednavatel, který učiní a uhradí Objednávku produktu či produktů z projektů AstroJinak. Nákupem objednaného produktu bere Kupující na vědomí, že údaje o narození předává pouze pro zpracování objednaného produktu a pouze k tomuto účelu budou tyto údaje využity Toto ustanovení znamená, že pokud si týž Kupující bude objednávat další z produktů AstroJinak v jiném čase, je nutné údaje o narození znovu uvést v Objednávce, což ovšem nevylučuje uchování údajů o narození v databázi Dodavatele dle zásad GDPR Dodavatele.

 DODACÍ PODMÍNKY

Osobní e-booky 

Jsou zpracovávány konkrétnímu Objednavateli uvedenému v Objednávce na základě uvedení data, místa a času narození. Osobní e-booky jsou zasílány podle času objednávky buď jednotlivě k jednotlivých KROKŮM projektů AstroJinak nebo jsou zaslány jako jeden e-book, rozhodující je připsání platby na účet Dodavatele. Osobní e-booky jsou Dodavatelem zasílány na mailovou adresu, kterou Objednavatel zadal v Objednávce

Horoskopy 

Jsou zpracovávány konkrétnímu Objednavateli uvedenému v Objednávce na základě uvedení data, místa a času narození. Horoskopy jsou zasílány elektronicky maximálně do pěti pracovních dní od připsání platby na účet Dodavatele. Horoskop je Dodavatelem zasílán na mailovou adresu, kterou Objednavatel zadal v Objednávce

PLATBY PRODUKTŮ "AstroJinak"

BANKOVNÍM PŘEVODEM 

Objednávka je považována za přijatou ve chvíli připsání částky za Objednávku na účet Dodavatele

POUČENÍ O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ
Zákonem daná 14ti denní lhůta na odstoupení od smlouvy se na obecně platné informace nevztahuje. Všechny materiály jsou zpracovány srozumitelnou formou tak, aby byly pochopitelné a srozumitelné pro každého, v případě nejasností je k dispozici on-line konzultace, nejlépe v písemné formě (e-maily).

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ 
Platbou Objednávky dává Kupující najevo, že souhlasí s těmito „Obchodními podmínkami“. Vzhledem k tomu, že si Kupující objednal důležité informace se všeobecnou platností, jejichž poznání a pochopení má dlouhodobější charakter, nebude Kupující uplatňovat nárok na reklamaci do 14ti dnů (do 30ti dnů) danou zákonem. Informace jsou zpracovány tak, aby byly srozumitelné pro kohokoli, pokud přesto nebude něco srozumitelné, je v rámci nákupu produktů k dispozici on-line konzultace formou e-mailů.

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ k projektům AstroJinak

Kupující dále bere na vědomí, že veškeré informace týkající se jakýchkoli projektů AstroJinak jsou součástí těchto projektů a jejich volné šíření je ZAKÁZÁNO bez předchozího souhlasu Dodavatele. V případě, že bude chtít Kupující tyto informace využít pro své vlastní projekty, pak je možné vznést dotaz na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a případně domluvit spolupráci i s možností začlenit projekty Kupujícího do projektů AstroJinak či do většího celku směrem k celkové spolupráci a sjednocení.

Informace ze zákona - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré údaje, které Kupující v rámci projektů AstroJinak uvádí, podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Dodavatel je zároveň Provozovatelem všech projektů AstroJinak a jako Provozovatel těchto projektů je také správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.

Dodavatel se zavazuje, že údaje, které zákazník uvede, budou využity VÝHRADNĚ pro potřeby zpracování produktů k projektům AstroJinak Dodavatelem.

Provozovatel a Dodavatel v jedné osobě se zavazuje s těmito údaji nenakládat jinak, než etickým způsobem v rámci zpracování astrologických produktů. Kupující vyslovuje souhlas s užitím svých osobních údajů za tímto účelem a také za účelem řádné fakturace.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
Kupující bere na vědomí, že objednávku horoskopů, při kterých předává citlivé informace týkající se data narození činí na svou vlastní zodpovědnost a nebude na Dodavateli uplatňovat žádné sankce či jiné právní kroky v souvislosti se zpracováním informací. 

Zároveň se Dodavatel zříká veškeré zodpovědnosti v souvislosti s problémy, k nimž dojde nepochopením či nezačleněním poznatků do života osoby, pro kterou byl jakýkoli produkt AstroJinak zpracován.

V případě jakýchkoli problémů či nejasností má Kupující či pouhý Zájemce možnost obrátit se s dotazem na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost 2.5.2020 a nahrazují předcházející obchodní podmínky ze 1.4.2020, jejichž platnost byla ukončena k 1.5.2020.

 

Zobrazeno: 1379