"Kronika lidstva 21.století"

Kategorie: Projekt "Kronika lidstva 21.století" Zveřejněno: úterý 30. srpen 2016 19:36 Napsal Jana Mašková Vytisknout E-mail

 

Kronika lidstva 21.století

"Kronika lidstva 21.století" by se měla stát poselstvím budoucím generacím. Poselstvím o dnešní době, o situaci, v níž se nacházíme a z níž hledáme východisko. Měla by být svědectvím o tvůrčím potenciálu lidí, o lásce, která nám pomáhá, o dobré vůli, důvěře, pravdě a také možnosti i schopnosti spolupracovat.

"Kronika lidstva 21.století" by měla budoucím generacím předat poselství o tom, že i když má člověk v životě problémy, přesto stojí za to žít a hledat cestu, která nás povede k tomu lepšímu - k celkové rovnováze.

Je mnoho cest, kterými můžeme k rovnováze dojít, přesto existuje pouze jeden celek, jehož jsme všichni součástí. Tím celkem je samotný Vesmír a každý z nás je jen malou částečkou tohoto celku, proto bychom jako tvůrci "Kroniky lidstva 21.století" měli mít povědomí o tom, co by mělo v 21.století vejít v platnost a co by mělo zůstat zachováno.

To, co přichází, by mělo mít univerzální charakter, aby to bylo využitelné v přítomnosti a také v budoucnu, tedy kdykoliv a kdekoliv...

Aby mělo toto "poselství" reálný základ, musí být utvářeno a představeno v reálném prostředí, tedy tak, jak se život utvářel ve skutečnosti, nikoliv ve fantazii těch, kteří o něm vypráví.

To však lze pouze tehdy, pokud lidé poznají úplnou a univerzální podstatu života.

Každý člověk ve svém životě prochází obdobími úspěchů i pádů. Aby se pro vás stal život srozumitelnějším, je zde něco, co lze nazvat "univerzální vzdělání"...

Nyní můžete i vy udělat první krok pro váš vlastní svobodný život. Již za pár dnů můžete mít ve svém vlastním životě mnohem jasněji a dospět k univerzálnímu vzdělání. Přihlaste se k odběru mailů k projektu NÁROD SOBĚ a PŘIDEJTE SE K NÁM!

Provedu vás postupně celým složitým procesem univerzálního poznání i vědomého utváření vašeho vlastního života tak, jak to bude vyhovovat právě vám, a to tak, aby mohlo ve vašem životě dojít k úplné harmonii.

 

 

 

Zobrazeno: 4932