On-line hra "V jedné malé zemi" - LEGENDA

Kategorie: Hlavní stránka Zveřejněno: pondělí 1. listopad 2021 19:05 Napsal Jana Mašková Vytisknout E-mail

V jedné malé zemi, která se zdá být daleká, ale tobě je blízká, žije hrdina, jehož TOUHOU je zlomit mnohasetleté prokletí,

které na jeho zemi uvalili pradávní démoni. Těmto démonům předci lidí této země upsali své duše výměnou za bohatství

a leckdy i moc. A tak se stalo, že ze země zmizela láska a s ní všechna radost, štěstí i vnitřní spokojenost, protože lid této země

ovládli pradávní démoni a s nimi nicota.

To bylo tak...

Lidé této země žili v úrodné zemi plné zelně, kvítí a stromů dávajících výtečné plody, v zemi, o kterou se každý den s láskou starali.

Tito lidé byli na samotném začátku družní a šťastní, pracovití a šikovní, neustále něco kutící a vytvářející. Při práci si rádi zazpívali

a nejednou se dokázali dostat z jakékoli šlamastyky. Byli to lidé zvídaví, kteří dokázali nahlédnout ještě kousek dále, než bývá běžné

a tím zvládnout více než ostatní...

Mohlo to tak být na věky, kdyby se v jednom okamžiku na scéně neobjevil Ďábel-Pokušitel, který ukázal lidem této země moc peněz.

Najednou tu byla touha ovládat spojená s možnostmi, o kterých se těmto lidem do té doby ani nesnilo.

Lidé byli zpočátku nadšení z toho, jaké možnosti se jim nabízejí, čeho všeho mohou dosáhnout, aniž by museli cokoliv dělat.

Postupem času se však tito lidé začali měnit, byli nemluvní, otrávení, nevlídní, často se hádali, stále se jen mračili. Už si nezpívali,

natož aby něco vytvářeli a podnikali. Jejich bezprostřednost a spontánnost se proměnily v lenost a pohodlnost a už dávno se přestali

zajímat i o to, co leží za hranicemi „normálního“ a vysvětlitelného či jak žít naplněný a smysluplný život... Životy těchto lidí začal

ovládal strach a nejistota a stále častěji se objevovaly i různé nemoci.

I země těchto lidí, dříve úrodná a plná zeleně, o kterou se s láskou starali, byla otravována kapkami jedu a bez péče lidí se pomalu

proměňovala v holou poušť.

Ptáš se, jak se to mohlo stát? Stalo se to jednoduše proto, protože lidé přišli o svou duši, kterou upsali démonům, a tím ztratili cit.

I ten krásný lidský cit, jakým je láska, se změnil v závist a nenávist a tvořivost těchto lidí byla nahrazena pýchou.

Láska z této země zmizela a s ní všechno to hezké, co zpříjemňuje život a naplňuje jej vnitřní spokojeností. Ke slovu se plíživě

dostávala nicota a s ní zničení všeho toho, co lidi posilovalo v jejich smyslu života a vnitřním naplnění…

Zůstala jen malá skupinka těch, kteří si uvědomovali, že každý má možnost volby a chtěli lidem této země pomoci, aby bylo v zemi

zase dobře. Mezi nimi je i náš hrdina, který přichází, aby pomohl lidem vrátit do jejich života cit, lásku a s nimi všechno to hezké,

co je původem radosti a spokojenosti i vnitřního pocitu bezpečí…

Hrdina je docela obyčejný člověk z masa a kostí, který však ví, že existuje poklad, který musí sám v sobě odhalit. Ten poklad

mu umožní být sám sebou a konat tak, aby si mohl svůj život ovládat sám a stal se tak neovladatelným nicotou. Právě to je

první předpoklad k tomu, aby totéž naučil i druhé lidi. 

A kdože je ten hrdina?

Ten hrdina jsi právě ty!

Jaký je tvůj cíl?

Jako správný hrdina máš svůj cíl, za kterým si vědomě jdeš. Tím cílem je nalézt a zničit nicotu a odhalit pravdu pro budoucnost.

To se ti ovšem podaří pouze tehdy, pokud v sobě nalezneš cit - cit vycházející z úcty ke svému původu i k planetě Zemi-Matce těch,

kteří na této planetě žijí; cit své hluboké touhy, která tě dokáže vnitřně zcela proměnit, i cit pro inspiraci.

Cit je něco, co není hmotné, ale nalézáš to uvnitř svého vlastního "Já" prostřednictvím svých vnitřních pocitů i své mocné psychické

síly a také ve svém vlastním "Božském Já", tedy všeobjímající lásce. 

Při plnění tohoto úkolu však musíš žít také svůj vlastní běžný život,  v němž si připravuješ příznivé podmínky pro budoucnost.

Nebude to jednoduché, ale budeš mít k dispozici vše, co potřebuješ, především plán, kterým se můžeš řídit.

Kdo ti bude pomáhat?

Pomáhat ti bude deset „božstev“ představujících vlastnosti, které se budeš učit zvládat, dále dvanáct vesmírných energií

a také poznání dvanácti oblastí života, což ti pomůže žít skutečně plnohodnotný život. Naučíš-li se vědomě využívat tohoto

pokladu, který máš k dispozici, pomůže ti to dostat se do samotného středu všeho dění a žít TADY a TEĎ s vědomím, že si zcela

ovládáš svůj život. Právě to je pro boj s nicotou bezpodmínečně nutné.

Pokud to zvládneš ty, můžeš tuto cestu ukázat i druhým lidem, abyste v boji s nicotou zvítězili společně.

Stačí, když se každý seznámí s dvanácti kroky, které vedou ke splnění snů...

Cíl první úrovně hry „V jedné malé zemi“

Cílem první úrovně hry je seznámit se s božstvy, energiemi a oblastmi života i s dvanácti základními univerzálními principy,

které jsou přirozenou součástí života každého z nás a budou ti na tvé cestě pomáhat.

Indicie k on-line hře nalezneš ve tvém osobním e-booku 12 KROKŮ KE SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ

Odkaz pro vstup na ÚROVEŇ1 hry „V jedné malé zemi“ obdržíš s tvým osobním e-bookem 12 KOKŮ KE SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ.

Poznámka: Podklady k první úrovni hry jsou zpracovány na základě knihy „Astrologie a psychologie“ Hermanna Meyera.

To, co je v této knize uvedeno, hra „V jedné malé zemi“ uvádí do praxe a dále to rozvádí na dalších úrovních hry.

Tvůj osobní e-book „12 KROKŮ KE SPLNĚNÍ TVÝCH SNŮ“ s tvými osobními indiciemi ke hře si můžeš objednat ZDE

Zobrazeno: 1415